این ربات در عرض چند دقیقه چاله‌ها و ترک‌های جاده را از بین می‌برد

استارتاپ بریتانیایی Robotiz3d مشغول ساخت یک ربات آسفالت‌پاش است که می‌تواند چاله‌ها و مشکلات دیگر جاده را شناسایی و در عرض چند دقیقه آن‌ها را رفع کند. چاله‌های جاده به‌هنگام رانندگی مزاحمت زیادی برای راننده ایجاد می‌کنند. از قرار معلوم به‌لطف رباتی که در آینده‌ای نزدیک توسط استارتاپی بریتانیایی تولید می‌شود در راستای حل این […]