دیدگاه توسعه‌دهندگان درباره Xcode Cloud و نقش آن در آینده اکوسیستم اپل

ایکس‌کد کلاد ابزار جدید توسعه برنامه برای اکوسیستم اپل است که قصد دارد ساخت برنامه‌ها را برای توسعه‌دهندگان آسان‌تر و بهینه‌تر کند. در این مقاله، دیدگاه توسعه‌دهندگان درباره ابزار یادشده را بررسی می‌کنیم. اپل مدت‌ها است که برای رونمایی آخرین دستاوردهایش در حوزه نرم‌افزار از کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان موسوم به WWDC بهره می‌گیرد. تمرکز رویداد […]