soghatsara-200-150

خرید مستقیم سوغات شمال با بهترین قیمت و کیفیت

موفقیت دانشمندان در آموزش توالت رفتن به گاوها

در پژوهشی جدید، دانشمندان توالت رفتن را به گاوها آموزش دادند و آن‌ها این کار را زودتر از کودکان نوپا یاد گرفتند.  آیا می‌توانیم توالت رفتن را به گاوها یاد بدهیم؟ آیا می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ پاسخ به هر دو سؤال مثبت است و انجام این کار می‌تواند به ما کمک کند تا […]