گوگل ایده پنهان‌سازی آدرس کامل URL در کروم را کنار می‌گذارد

پژوهش‌ها نشان داده است ایده مخفی‌شدن آدرس URL در کروم نه‌تنها به افزایش ضریب امنیت کاربران کمک نمی‌کند؛ بلکه با بازخورد منفی بسیاری از کاربران مواجه شده است. سال‌ها است که گوگل می‌خواهد نظمی به آدرس‌های URL بدهد. درواقع، اهالی مانتین‌ویو تلاش کرده‌اند روش‌های مختلف را برای کوتاه‌تر‌کردن آدرس‌های URL به‌کار ببندند. برای مثال، در […]