آیا بستن پروتکل‌های فیلتر‌شکن‌ها عامل کندی اینترنت است

کیفیت پایین و اختلال در شبکه اینترنت کشور آن هم تنها در برخی نقاط همچنان ادامه دارد. حالا در اتفاقی جدید برخی شنیده‌های نشان می‌دهد که بستن پروتکل‌های مربوط به استفاده از فیلتر‌شکن‌ها عامل کندی اینترنت در برخی از نقاط و ساعات در کشور شده است. به گزارش ، کیفیت پایین و اختلال در شبکه […]