روغن موتور دغدغه قدیمی و مهمی برای صاحبان خودرو است. این مایع ارزشمند به‌دلیل مزایا و تأثیراتی که بر عملکرد خودرو می‌گذارد، کلیدی برای رفع تمامی مشکلات سطحی و استهلاک زیاد موتور است. البته این تأثیرات، تنها در‌صورتی مفید و مثبت خواهند بود که شما روغن موتور مناسب را انتخاب کرده باشید! شرکت پترونام سهند، […]