پاریدولیا؛ تصاویر جالب از شخصیت‌انگاری در میوه‌ها و سبزیجات

همه ما تجربه دیدن شخصیت‌ها در ابرها یا سبزیجات را داریم. این بار کاربران تصمیم گرفتند که نمونه‌هایی از این سبزیجات را در فضای مجازی به‌اشتراک بگذارند. پاریدولیا تمایل به درک تصویری خاص و معنی‌دار در الگوی بصری تصادفی یا مبهم است. به‌عنوان مثال، لئوناردو داوینچی دیدن شخصیت‌هایی روی حفره‌ها و نقوش دیوارهای سنگی توصیف می‌کرد […]