ماجرای علاقه وسواس‌گونه اروپاییان به مومیایی‌های مصری

مومیایی‌‌های مصری برای قرن‌ها مردم اروپا را شیفته خود کرده و حتی به پدیده‌ای مشهور به «جنون مصری» دامن‌زده بودند. مومیایی‌ها اغلب کانون توجه و از دیدنی‌ترین اشیای موجود در بسیاری از موزه‌های بزرگ جهان هستند. در پشت ویترین‌های شیشه‌ای این موزه‌ها، اجسادی که هزاران سال قدمت دارند، در دمای به‌دقت‌‌تنظیم‌شده نگه‌داری می‌شوند. جایی در […]