سامانه‌های آموزش مجازی دانشجویان دانشگاه آزاد رایگان می‌شود

۱۴ مهرماه، وزیر ارتباطات از فعال‌ شدن اینترنت رایگان مخصوص دانشجویان سراسر کشور، در هنگام استفاده از سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ها خبر داد. این درحالی بود که اینترنت رایگان تنها مربوط به دانشگاه‌های دولتی می‌شد. در پی این موضوع، دانشجویان و رؤسای دانشگاه‌های آزاد در سراسر کشور اعتراضات خود را خطاب به وزیر ارتباطات اظهار […]