سام ورز؛ راهکاری متفاوت برای مدیریت فروشگاه

امروزه برای داشتن کسب‌و‌کار موفق و پربازده در فروشگاه یا مجموعه، استفاده از نرم‌افزارها و ابزارهای جدید امری اجتناب‌ناپذیر است. تاکنون، نرم‌افزارهای متعددی ویژه مدیریت جامع فروشگاه‌ها برای سهولت در مدیریت خریدوفروش و مدیریت منابع مالی و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت آن‌ها تولید و عرضه شده است. این سامانه‌ها هر رویدادی را در […]