نقش وراثت در ریزش مو چقدر است؟ و چطور از ریزش موی وراثتی جلوگیری کنیم؟

به طور کلی ریزش مو از علل و دلایل مختلفی منشا می گیرد که هر یک از آن ها به تنهایی می تواند ریشه مو را تضعیف کرده و در نهایت به ریزش مو منجر بنماید. قابل ب ذکر می باشد که از عوامل اصلی در ریشه مو تاثیر ژن در آن ها می باشد. […]