کشف هویت احتمالی انسان‌های هابیت

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ممکن است هابیت‌ها یا همان انسان‌های فلورسی نه‌تنها از خویشاوندان دور انسان، بلکه گروهی از دنیسوواها بوده باشند. امروزه انسان‌های مدرن که با نام «هومو ساپینس» نیز شناخته می‌شوند، تنها گونه انسانی ساکن کره خاکی هستند؛ ولی روزگاری بود که سایر گونه‌های انسانی نیز روی زمین زندگی می‌کردند. چنانکه تحقیقات […]