نویزهای مغز چگونه بر رفتار تأثیر می‌گذارند؟

تغییرات نامنظم و اختلال‌های مغزی بر رفتار افراد و روابط آن‌ها می‌توانند تأثیر بگذارند. فعالیت عصبی مغز نامنظم است و هر لحظه تغییر می‌کند. تا امروز، به‌نظر می‌رسید دلیل این نویزها تغییرات طبیعی و تصادفی یا خطای اندازه‌گیری باشد. بااین‌حال طبق یافته‌های پژوهشگران مؤسسه‌ی توسعه‌ی انسانی ماکس پلانک، این تغییرات عصبی چشم‌انداز منحصر‌به‌فردی از عملکرد […]