بانک مرکزی نروژ آزمایش ارز دیجیتال را آغاز می‌کند

بانک مرکزی نروژ گفته است چهار سال پس از آغاز تحقیقات روی ارز دیجیتال اختصاصیU قصد دارد آزمایش فنی آن را آغاز کند. میزان استفاده از پول نقد در نروژ کمتر از تمامی کشورهای دیگر جهان است. بانک نورگس (بانک مرکزی نروژ) گفته است پس از سال‌ها تحقیق، قصد دارد چند راهکار فنی متنوع برای […]