دیجی‌پی؛ سکویی برای انتشار مینی‌اپ‌ها

برای اپلیکیشن نوپا هیچ‌چیز به‌اندازه اطلاع‌رسانی به مخاطبان و فرصت قرار‌گرفتن در‌معرض توجه آن‌ها راهگشا و کارساز نیست. دیجی‌پی به شما فرصت می‌دهد مینی‌اپ خود را در پلتفرمی خوش‌نام و شناخته‌شده در‌معرض دید مخاطبان قرار دهید و سرعت جذب مشتریانتان را چندین برابر افزایش دهید. سوپراپلیکیشن دیجی‌پی خود را در کسب‌و‌کار شما شریک می‌داند و […]