آیا آیفون ۱۲ ضربان‌ساز مصنوعی و الکتروشوک قلب را از کار می‌اندازد؟

براساس تحقیقات یک پزشک، آیفون ۱۲ و شارژر بی‌سیم مگ‌سیف بر کارکرد دستگاه‌های توانبخشی قلب تأثیرگذار هستند و حتی آن‌ها را غیرفعال می‌کنند. آیفون ۱۲ چندین آهنرباها دارد تا بتوان این گوشی را به شارژر بی‌سیم مگ‌سیف متصل کرد. استفاده از این آهنرباها باعث شده است اپل به افرادی که از ضربان‌ساز مصنوعی قلب و الکتروشوک […]