بررسی طرح صیانت از کاربران در کمیسیون مشترک به هفته دیگر موکول شد

امروز در جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، سه کمیته دیگر زیر مجموعه این کمیسیون راه‌اندازی خواهد شد. همچنین بررسی طرح صیانت نیز هفته آینده آغاز می‌شود. به گزارش ، عصر امروز ۱۸آبان، با برگزاری ششمین جلسه بررسی و تصویب آیین‌نامه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران، رئیس این […]