چهره‌ی سه مومیایی مصری به‌صورت سه‌بعدی بازسازی شد

دانشمندان بر اساس داده‌های ژنتیکی، به بازسازی سه‌بعدی چهره‌ی سه مومیایی مصری پرداختند. چهره‌ی سه مرد مصری که در حدود بیش از ۲۰۰۰ سال پیش در مصر باستان زندگی می‌کردند بازسازی شد. بازسازی‌های دیجیتال، مردانی با سن تقریبی ۲۵ سال را نشان می‌دهند. این بازسازی‌ها بر اساس داده‌های DNA استخراج‌شده از بقایای مومیایی این مردان […]

پژوهشگرها برای اولین بار، مومیایی یک زن باردار را کشف کردند

طبق یافته‌های جدید، مومیایی مصری که مدتی زیادی یک کشیش مرد تصور می‌شد، در واقع زنی باردار است. این مومیایی اولین کشف در نوع خود به شمار می‌رود. دانشمندان لهستانی از سال ۲۰۱۵، بررسی جامع ۴۰ مومیایی را در موزه‌ی ملی ورشو آغاز کردند. به گفته‌ی ووجسیچ اجموند، باستان‌شناس و رئیس پروژه‌ی مومیایی ورشو و […]