مهمترین اشتباهات آرایش صورت که هر خانمی باید بداند

با آرایش شما می توانید روی ویژگی های مثبت ظاهرتان تاکید داشته باشید و عیب های موجود در اجزای صورت خود را تا حدودی بپوشانید ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که از انجام اشتباهات رایج در آرایش صورت باید خودداری نمایید زیرا ممکن است ظاهرتان نامطلوب به نظر برسد. بررسی انواع اشتباهات […]

مهمترین لوازم آرایش در مسافرت که نباید جا بگذارید

زمانیکه برای رفتن به یک سفر تدارک می بینید و وسائل خود را جمع آوری می نمایید، باید به یاد لوازم آرایشی مهم و ضروری خود نیز باشید و با دانستن نکات ریز ولی کاربردی یک کیف لوازم آرایش سبک ولی به درد بخور در مسافرت همراه خود داشته باشید. انواع لوازم آرایش در مسافرت […]