ورزش منظم ممکن است به محافظت در برابر کووید شدید کمک کند

طبق نتایج یک مطالعه جدید، احتمال بستری شدن یا مرگ بر اثر کووید در افراد کم‌تحرک، بیشتر از کسانی است به‌طور منظم ورزش می‌کنند. بر اساس مطالعه‌ی جدیدی در مورد فعالیت بدنی و بستری ‌شدن براثر ویروس کرونا، ورزش بیشتر به معنای خطر کمتر ابتلا به کووید شدید است. این مطالعه که شامل تقریبا ۵۰ […]