فقط بخش کوچکی از DNA ما منحصرا انسانی است

دانشمندان درصد کوچکی از DNA که ممکن است ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد انسان مدرن را به او داده باشد، پیدا کرده‌اند. تغییرات ژنتیکی که موجب منحصر‌به‌فرد بودن انسان‌ها می‌شود، ممکن است در قطعه‌های کوچکی از ژنوم قرار داشته باشد که در میان DNA به ارث رسیده از اجداد و خویشاوندان منقرض‌شده‌ی ما پراکنده است. پژوهشگران در مجله‌ی […]