آموزش تکنیک کالر ملتینگ مو + فرمول های ترکیبی

به ترکیب کردن رنگ های بدون تضاد با یکدیگر و ایجاد طیف تیره به روشن تکنیک کالر ملتینگ گفته می شود. این مدل رنگ مو می تواند یکی از مناسب ترین انتخاب ها برای خانم هایی باشد که تمایل دارند در رنگ موهایشان تنوع ایجاد کنند و علاوه بر این ترجیح می دهند که ریشه […]