مدل های مقنعه | عکس هایی از مدل های مقنعه برای مکان های رسمی

مد و لباس ما در این مطلب نکات مهم در انتخاب مقنعه مناسب و عکس هایی از آن را برایتان به اشتراک خواهیم گذاشت مقنعه یکی از پوشش های رسمی بانوان است که در محیط های اداری و رسمی آن را بر سر می کنند در چند دهه اخیر استفاده از پوشش های متنوع در […]