با بروس منقارشکسته آشنا شوید؛ طوطی معلولی که از ابزار استفاده می‌کند

بروس، یک طوطی اهل نیوزیلند است که منقارش را در کودکی از دست داده؛ اما با هوشمندی یاد گرفته که در عوض، از ابزار برای تمیز کردن پرهایش استفاده کند. ما می‌دانیم بسیاری از حیوانات از ابزار استفاده می‌کنند؛ اما پرنده‌ای به نام بروس ممکن است یکی از باهوش‌ترین مخترعان غیر انسانی ابزار باشد. بروس […]