کشف ویرانه‌های معبد و کلیسایی باستانی در مصر

در حفاری‌های اخیر در محوطه‌ی باستانی در جنوب مصر، باستان‌شناسان بقایای قلعه‌ای رومی و کلیسایی قبطی و معبدی از دوران بطلمیوسی را کشف کردند. طبق اعلام وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر، باستان‌شناسان بقایای معبدی از دوران بطلمیوسی و قلعه‌ای رومی و کلیسایی از دوران قبطی‌ها را کشف کردند. به‌نقل از لایو ساینس، در بیانیه‌ی […]