ماجرای علاقه وسواس‌گونه اروپاییان به مومیایی‌های مصری

مومیایی‌‌های مصری برای قرن‌ها مردم اروپا را شیفته خود کرده و حتی به پدیده‌ای مشهور به «جنون مصری» دامن‌زده بودند. مومیایی‌ها اغلب کانون توجه و از دیدنی‌ترین اشیای موجود در بسیاری از موزه‌های بزرگ جهان هستند. در پشت ویترین‌های شیشه‌ای این موزه‌ها، اجسادی که هزاران سال قدمت دارند، در دمای به‌دقت‌‌تنظیم‌شده نگه‌داری می‌شوند. جایی در […]

چهره‌ی سه مومیایی مصری به‌صورت سه‌بعدی بازسازی شد

دانشمندان بر اساس داده‌های ژنتیکی، به بازسازی سه‌بعدی چهره‌ی سه مومیایی مصری پرداختند. چهره‌ی سه مرد مصری که در حدود بیش از ۲۰۰۰ سال پیش در مصر باستان زندگی می‌کردند بازسازی شد. بازسازی‌های دیجیتال، مردانی با سن تقریبی ۲۵ سال را نشان می‌دهند. این بازسازی‌ها بر اساس داده‌های DNA استخراج‌شده از بقایای مومیایی این مردان […]