واکسن‌های RNA سطوح آنتی‌بادی بسیار متفاوتی تولید می‌کنند

پژوهش جدیدی نشان می‌دهد واکسن‌های کووید مدرنا و فایزر سطوح بسیار متفاوتی از آنتی‌بادی تولید می‌کنند و نتایج حاصل از آن سؤالاتی درباره ارتباط بین سطح آنتی‌بادی و محافظت در ذهن ایجاد می‌کند. معمولا واکسن‌های مبتنی‌بر RNA مدرنا و فایزر/بیوان‌تک را ازنظر عملکرد یکسان در نظر می‌گیریم. آن‌ها برای ایجاد ایمنی از رویکرد یکسانی استفاده […]