متان موجود در یخ‌فشان‌های قمر زحل دانشمندان را شگفت‌زده کرده است

تراکم زیادی از متان در یخ‌فشان‌های انسلادوس کشف شده که به‌عقیده دانشمندان تنها منبع غیرزیستی برای تولید آن‌ها کافی نیست. یخ‌فشان‌های عظیمی که از سطح انسلادوس فوران می‌کنند، دانشمندان را حیرت‌زده کردند و الهام‌بخش پژوهش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اقیانوس وسیعی زیرسطح انسلادوس بودند. گمان می‌رود این اقیانوس بین هسته سنگی این ماه و پوسته یخی […]