سیاره‌های فراخورشیدی می‌توانند ماهیت ماده‌ تاریک را آشکار کنند

بر اساس محاسبات فیزیکدان‌ها، ذرات اسرارآمیز ماده‌ تاریک با تولید گرما موقعیت خود را فاش می‌کنند. برای اثبات این فرضیه به قدرتمندترین تلسکوپ‌ها نیاز است. ما در دنیایی پر از ابهام زندگی می‌کنیم. بر اساس توافق ستاره‌شناسان، به‌طور کلی تقریبا ۸۵ درصد از جرم کل جهان از ماده‌ای عجیب و اسرارآمیز تشکیل شده است؛ ذراتی […]