۵ ماهواره ایرانی در صف پرتاب قرار دارند

طلوع صاایران، پارس ۱، ظفر ۲، ناهید ۱ و ناهید ۲ قرار است تا پایان دولت دوازدهم به فضا پرتاب شوند؛ البته چند ماهواره دیگر هم در دست طراحی هستند. عصر امروز ۱۴ بهمن، مراسم روز فناوری فضایی با حضور وزیر ارتباطات برگزار و طی آن وضعیت ماهواره‌های ایرانی آماده‌ی پرتاب و همچنین کپسول زیستی ساخت […]