راز عمر طولانی صدساله‌ها چیست؟

بنابر پژوهشی جدید، افرادی که تا صدسالگی عمر می‌کنند، باکتریوم روده خاصی دارند که به سلامت روده و به پیری سالم کمک می‌کند. براساس مطالعه جدیدی از ژاپن، افرادی که تا صدسالگی و بیشتر عمر می‌کنند، ممکن است باکتری‌های خاص روده‌ای داشته باشند که به آن‌ها در دفع عفونت‌ها کمک می‌کند. نتایج نشان می‌دهد این […]