کتابخانه ملی ایران توکن NFT صادر می‌کند

برای اولین‌بار در ایران، توکن‌های NFT در حوزه میراث مستند با همکاری شرکت ققنوس و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر می‌شود. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به‌منظور استفاده از ظرفیت‌ توکن‌سازی میراث مستند و جلب مشارکت عمومی برای ایجاد حافظه ملی ایرانیان و توسعه فرهنگ کتابخوانی، برای نخستین‌بار در ایران اقدام به صدور توکن‌های NFT می‌کند. NFT […]