دل VMware را واگذار می‌کند

دل در جلسه‌ی مالی با سرمایه‌گذاران اعلام کرد تصمیم گرفته است VMware را به شرکتی مستقل تبدیل کند. دل و VMware همچنان قرار است شریک استراتژیک باقی بمانند. در‌حال‌حاضر، دل ۸۱ درصد از سهام وی ام ور (VMware)، غول نرم‌افزارهای مجاز‌ی‌سازی را در‌اختیار دارد؛ بااین‌حال، اعلام کرده است که می‌خواهد VMware را به شرکتی مستقل تبدیل کند. به‌گزارش ZDNet، […]