رژیم روزه‌داری متناوب رهایی از چربی شکم را دشوارتر می‌کند

پژوهش جدیدی روی موش‌ها نشان می‌دهد که رژیم روزه‌داری متناوب موجب مقاوم‌تر شدن چربی‌های احشایی و حفظ آن می‌شود. روزه‌داری متناوب به‌عنوان راهی برای کاهش وزن تبلیغ شده است و پژوهش‌ها نشان داده‌اند که راه مؤثری برای کاهش وزن است؛ اما آیا این روش نوع مناسبی از وزن را کم می‌کند؟ مطالعه‌ی جدیدی که روی […]