اندروید 12 و اجرای برخی دستورها با ضربه زدن به پشت گوشی!

قبل از اینکه نسخه نهایی اندروید 11 عرضه شود، یکی از قابلیت‌هایی زیاد در مورد آن صحبت می‌شد، امکان اجرای برخی کارها با دوبار ضربه زدن به پشت بدنه گوشی بود. البته، با وجود شواهد متعددی که در خصوص این ویژگی جدید وجود داشت در نهایت به اندروید 11 اضافه نشد و ظاهراً علت آن […]