چرا سمورهای دریایی در آب‌های سرد گرم می‌مانند؟

مطالعه‌ی سمورهای دریایی نشان می‌دهد ماهیچه‌ها کاری بیش از حرکت انجام می‌دهند و به گرم‌شدن جانوران نیز کمک می‌کنند. زندگی در سرما می‌تواند برای حیوانات دشوار باشد. وقتی بدن سرد می‌شود، اندام‌ها ازجمله مغز و عضلات کند می‌شوند. دمای بدن حیواناتی مانند خزندگان و دوزیستان بیشتر به دمای محیط آن‌ها بستگی دارد، اما پستانداران می‌توانند […]