برخی افراد ممکن است ازنظر ژنتیکی دربرابر کووید ۱۹ مقاوم باشند

پژوهشگران معتقدند برخی افراد ازنظر ژنتیکی دربرابر ویروس کرونای عامل کووید مقاوم هستند و به‌دنبال انجام مطالعه‌ای برای شناسایی این افراد هستند. دو انسان ازنظر ژنتیکی حداقل ۹۹/۹ درصد با یکدیگر مشابه هستند؛ اما این ۰/۱ درصد یا بیشتر است که موجب منحصر‌به‌فرد‌بودن ما می‌شود. این اختلاف همان چیزی است که همه تفاوت‌های ما را […]

واکنش‌های آلرژیک دربرابر واکسن کووید مدرنا بسیار نادر است

گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال بروز واکنش آلرژیک شدید دربرابر واکسن کووید ۱۹ شرکت مدرنا حدود ۲/۵ مورد در یک‌میلیون است. براساس داده‌هایی که به‌تازگی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری منتشر کرده است، واکسن کووید ۱۹ مدرنا به‌ندرت موجب بروز واکنش‌های آلرژیک شدید می‌شود. به‌گزارش لایو ساینس، بین ۲۱ دسامبر تا ۱۰ ژانویه […]