ترفندهای روسری پوشیدن | ترفند بستن روسری و شال گردن برای دخترها

مدل بستن روسری لبنانی یکی از سبک هایی است که می تواند چهره،شما را زیباتر از همیشه نشان دهد و با این سبک بستن روسری می توانید،حجابی مرتب و زیبا داشته باشید ترفندهای روسری پوشیدن را با ما در ،پرشین وی ببینید. ترفندهای روسری پوشیدن چارقد: چند سال پیش در یک سفر تابستانی به مشهد، […]