آموزش آرایش چشم خمار (آرایش پلک افتاده)

آرایش چشم با پلک افتاده نیاز به توجه بیشتری نسبت به چشم معمولی دارد، زیرا اگر درست انجام نشود، ممکن است چشم ها را ریز تر و یا بسته تر نشان دهد. راهکار های آرایشی زیادی برای این گونه چشم ها وجود دارد و با استفاده از ترفند های مختلف آن ها می توانید یک […]