شکایت متقابل گوگل از اپیک گیمز به خاطر نقض قرارداد پلی استور

گوگل شکایتی علیه اپیک گیمز تنظیم کرده است و ادعا می‌کند که شرکت بزرگ بازی‌ساز مفاد قراردادی که در آن ملزم به پرداخت هزینه سرویس‌های گوگل شده، نقض کرده است. کشمکش بین اپیک گیمز و گوگل همچنان ادامه دارد. بعد از شکایت شرکت توسعه‌دهنده بازی از گوگل به خاطر انحصارطلبی، نوبت گوگل شده است تا […]