کشف بی‌سابقه سیاره‌ فراخورشیدی حیرت‌آور در منظومه‌ b قنطورس

دانشمندان سیاره‌ای غول‌آسا را در منظومه‌ی بی قنطورس کشف کردند که می‌تواند تعریف‌های موجود درباره‌ی شکل‌گیری سیاره‌ها را متحول کند. کشف سیاره‌ی فراخورشیدی عظیمی در منظومه‌ی b Centauri (بی قنطورس) می‌تواند فرضیه‌های شکل‌گیری سیاره‌ای را متحول سازد. منظومه‌ی دوتایی بی قنطورس در فاصله‌ی ۳۲۵ سال نوری از زمین قرار دارد. سیاره‌ی یادشده موسوم به b […]