چطور می توانیم با حساسیت به رنگ مو مقابله کنیم؟

افراد بسیار کمی ممکن است به رنگ مو حساسیت داشته باشند و زمانی که مو های خود را رنگ می کنند واکنش های آلرژیک بسیار زیادی را متحمل شوند. همه ما می دانیم که رنگ مو از مواد شیمیایی تهیه شده است و برخی از بدن ها به آن مواد شیمیایی حساس بوده و در […]