عجیب‌ترین شیوه‌های سرو غذا که با منطق جور در نمی‌آیند

تصور کنید که مشتاق و گرسنه منتظر سرو غذای موردعلاقه‌تان هستید که ناگهان پیش‌خدمت با یک سینی عجیب ظاهر می‌شود. وقتی بینید که همبرگر عزیزتان روی یک لنگه جوراب سرو شده، چه حالی پیدا خواهید کرد؟ زمانی که گرسنه هستید و منتظرید تا هرچه زودتر غذایتان سرو شود، تقریباً هر چیزی می‌تواند اعصابتان را تحریک […]