کاهش شدید جمعیت کوسه‌ها و فرصت محدود نجات آن‌ها

براساس مطالعه‌ای جدید، جمعیت کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌ها از سال ۱۹۷۰ بیش از ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده‌ که علت اصلی، صید بی‌رویه است. دانشمندان در اولین ارزیابی جهانی در نوع خود که روز چهارشنبه در مجله‌ی Nature منتشر شد، نشان دادند که فقط در نیم قرن گذشته، انسان‌ها موجب کاهش شدید تعداد کوسه‌ها و سفره‌ماهی‌های […]