جراحان برای اولین‌بار کلیه خوک را به‌طور موفقیت‌آمیز به انسان پیوند زدند

جراحان برای اولین‌بار کلیه رشدیافته در خوک دست‌کاری‌شده ژنتیکی را به‌طور موفقیت‌آمیز به بدن انسان پیوند زدند. جراحان نیویورکی با موفقیت کلیه‌ای که در خوکی دست‌کاری‌شده ژنتیکی رشد کرده بود، به انسان پیوند زدند و بعد از دو روز دریافتند که عملکرد این اندام در بدن بیمار کاملا عادی است. این پیشرفت علمی بزرگی به‌حساب […]