مردان بیشتر از اعضای دیگر جامعه ذرات کووید را پخش می‌کنند

مطالعه‌ی پژوهشگران دانشگاه ایالتی کلرادو نشان می‌دهد مردان و افرادی که با صدای بلند صحبت می‌کنند یا آواز می‌خوانند، ذرات ویروس بیشتری منتشر می‌کنند. مطالعه‌ای که روی ردیابی شیوع کووید ۱۹ در محیط‌های اجرای هنرهای نمایشی متمرکز بوده، جمعیتی از انسان‌ها را آشکار کرده است که بیشترین ذرات کووید ۱۹ را منتشر می‌کنند. پژوهشگران دانشگاه […]