کم‌کاری تیروئید و هرآنچه که [ باید/ نباید] بخوریم

  با لب و لوچه‌ای آویزون از روی ترازوی دیجیتالی که به مناسبت تولدم یکی از دوست‌هام واسم آورده بود، پایین اومدم. خیلی این ترازو به کارم نمی‌اومد تا اینکه یه مدتی بود حس می‌کردم حجمم داره زیاد می‌شه و یه احساس سنگینی خاصی داشتم. و از همه افتضاح‌تر لباس‌هام اندازه‌م نمی‌شد. از طرف دیگه […]