چرا تناسب‌اندام خود را به‌سرعت از دست می‌دهیم؟

مدت کوتاهی پس از توقف تمرین‌های ورزشی، تناسب‌اندام از بین می‌رود. معیارهای متعددی مثل روش تمرین و سن و حتی محیط می‌توانند بر تناسب‌اندام تأثیر بگذارند. رسیدن به تناسب‌اندام کار ساده‌ای نیست؛ اما پس از طی مسیری طولانی، چگونه باید تناسب‌اندام خود را حفظ کنیم؟ هرچه بیشتر تمرین کنید، تنها زمان کوتاهی غفلت می‌تواند به‌سرعت […]