تفاوت مرطوب کننده و آبرسان چیست؟ و کدام یک برای پوست شما مناسب است؟

به طور کلی یکی از عواملی که باعث نرمی و لطافت پوست می شود رساندن رطوبت کافی به آن است که اغلب به اشتباه کارکرد آن را با آبرسان پوست یکسان می دانند اما آبرسان تفاوت بسیار عمده ای با مرطوب کننده های پوست دارد و به عبارتی برای هر کدام محصولات جداگانه ای در […]