فایزر در تجزیه‌و‌تحلیل نهایی خود کارآیی قرص کووید را تأیید کرد

قرصی که فایزر برای درمان کووید ۱۹ ساخته است، احتمالا علیه گونه اومیکرون مؤثر است و می‌تواند پیش از پایان سال در برخی کشورها دردسترس قرار گیرد. بنا به گزارش فایزر، در کارآزمایی بالینی کلیدی مشخص شد که پاکسلووید (Paxlovid) از بیماری شدید جلوگیری می‌کند و احتمالا دربرابر گونه بسیار جهش‌یافته اومیکرون نیز مؤثر است. […]